Τουρισμός για όλους

Πίσω

Δημόσιες Προσκλήσεις

Καταλύματα

Η ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 9126/17.06.2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” ΕΤΟΥΣ 2020

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


Τουριστικά Γραφεία

Η ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 15191/29.09.2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ/ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ